Název

Rovnost žen a mužů přináší zisk celé společnosti

Anotace

Rovnost je podmínkou svobody. Není-li rovnost, není svoboda pro každého a společnost jako celek svobodná není. Ač rovnost a svobodu garantuje náš ústavní pořádek, dokonce v článku 1 Listiny základních práv a svobod, není stále v mnoha oblastech realitou. To platí i pro rovnost žen a mužů. ČR v mnoha ukazatelích zaostává za většinou, i postkomunistických, zemí EU. V indexu genderové rovnosti dosahuje pouze 56 bodů ze 100 možných a je šestá od konce. Nejhůře skórujeme v oblasti rovného odměňování a rozhodování. Jaké jsou možnosti pro vyrovnání zastoupení žen a mužů v této oblasti? A jaké jsou další argumenty pro zavádění některých opatření? A co nám může zrovnoprávňování přinést? Snad více žen v rozhodování, možná více mužů s dětmi svěřenými do péče, možná lepší možnosti slaďování pracovního a soukromého života, možná méně mužských sebevražd či méně osob postižených domácím násilím. Co skoro jistě genderová rovnost přináší, je více svobody a rozmanitější volby životních strategií. A tím pádem spokojenější život. Ne nadarmo nejlepších výsledků při zkoumání spokojenosti se životem dosahují ty země, které dosahují dobrých výsledků i v genderové rovnosti. Jak říká B. Obama, yes we can – i v ČR. Pojďme do toho.

Bio

Pavla Špondrová vystudovala sociologii, politologii a právo na MU v Brně. Pracovala v Sekci pro lidská práva Úřadu vlády, během českého předsednictví vyjednávala za EU v Radě Evropy nebo OSN. Po rodičovské vedla projekt týkající se rovného odměňování, pracovala v justici a nyní se připravuje na vstup do advokacie. Dlouhodobě spolupracuje s neziskovým sektorem (Fórum 50 %, Otevřená společnost, Liga lidských práv) i akademií (NKC-Gender a věda, Katedra genderových studií FHS UK nebo PedF UK),účastní se jednání lidskoprávních poradních orgánů vlády, publikuje. V roce 2020 editovala spolu s K. Šimáčkovou a B. Havelkovou právní monografii Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální? Má ráda lidi, rodinu, propojování dospělých a dětských světů, sport, politiku, kulturu a víru, pravdu, lásku a naději … A svobodu a rovnost.

TEDxMasarykUniversity 2021 - Kontakt