Název

Jak na cizí jazyky? Naučit se učit…

Anotace

Bez znalosti cizích řečí se v 21.století neobejdeme, to je jasné. Ale co vlastně znamená "umět cizí jazyk"? Kdy nastane ten moment, kdy si můžeme říct “ano, umím … jazyk”. Sama jsem se učila pět cizích řečí a jsem už nějakou dobu lektorkou angličtiny. Rukama mi prošly tisíce studentů a já jsem považovala za svou práci je tvarovat, modelovat a snad i posouvat. Ale jednoho dne jsem si uvědomila, že je netvaruji, nemodeluji ani neposouvám. Zjistila jsem, že to je jinak. Mým posláním je pomoci studentům najít jejich vlastní cestu, na které se oni sami pak utváří, modelují a posouvají. Prostě být jejich průvodcem. Netýká se to jen jazyků a jsem si jistá, že to je nejlepší způsob, jak se uči cizí řeči, ale i jiné dovednosti.

Bio

Lektorka angličtiny a dovedností spojených s komunikací v tomto jazyce. Studovala pedagogiku a anglický jazyk a literaturu na FF MU. Před nedávnem tamtéž úspěšně ukončila i postgraduální studium. Deset let působila na Centru jazykového vzdělávání CJV MU při různých fakultách. V současnosti je proděkankou pro zahraniční záležitosti na FRRMS MENDELU. Kromě učení a pomoci studentům nalézat právě tu jejich cestu v jazycích ji baví i mnoho dalších aktivit spojených třeba s dobrou kávou a vínem.

TEDxMasarykUniversity 2021 - Kontakt