Název

Nemusíme se vždycky shodnout, aneb co se můžeme naučit ze soudcovských disentů.

Anotace

Jste-li českou ústavní soudkyní, máte oproti soudcům obecných soudů velkou výhodu – nemusíte přijmout za své takové rozhodnutí většiny, s nímž nesouhlasíte. V odlišném stanovisku, takzvaném disentu, můžete kolegům i veřejnosti vysvětlit, jaké mělo (podle Vás) správné rozhodnutí být. Příspěvek vysvětlí důvody i historii používání odlišných stanovisek a vyústí v radu, jaké by si všichni – i neprávníci z institutu disentu u vrcholných soudů mohli vzít poučení.

Bio

Kateřina Šimáčková je ústavní soudkyní, dříve byla patnáct let advokátkou, pak soudkyní Nejvyššího správního soudu; byla i členkou Legislativní rady vlády a Výboru pro výběr soudců Soudu pro veřejnou službu Evropské unie. Učí na brněnské právnické fakultě, je členkou vědecké rady právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, působí deset let v Evropské komisi pro demokracii prostřednictvím práva (tzv. Benátské komisi). Publikuje o lidských právech, je například spoluautorkou knih Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální?, Budoucnost státu?, Lidská práva: (ne) smysl české politiky?, Komunistické právo a knižních komentářů zákona o protiprávnosti komunistického režimu, Listiny základních práv a svobod a občanského zákoníku.

TEDxMasarykUniversity 2021 - Kontakt